Udlejning

Vedrørende leje af Mølholt Forsamlingshus.

Æresport og flagstænger til flagallé kan lånes.

Udlejer

Foreningen Mølholt Forsamlingshus, Mølholtvej 118, 9300 Sæby.

  • V/ Johnny Svenningsen
  • E-mail: johnnysvenningsen1960@gmail.com
  • Mobil: 22990213

Leje

  • Leje 1 døgn kr. 2.500,-
  • Leje 2 døgn kr. 3.000,-
  • Leje 3 døgn kr. 3.500,-
  • Leje for begravelse kr. 500,-
  • Leje for en aften kr. 500,-

Konto til indbetaling af leje: 9070-1625929128

Beløbet betales 10 dage før leje af forsamlingshuset. Ved indbetaling af lejebeløbet anføres dato for leje af huset samt navn og adresse.

E-mailadresse: Send venligst e-mail adresse til johnnysvenningsen1960@gmail.com, således at der, i tvivlspørgsmål via denne, kan rettes henvendelse til lejer.

Nøgle: Nøgle afhentes på adressen Mølholtvej 114 i boks under terasse ved hoveddør. Kode til boks fås ved Johnny på mobil 22990213 i ugen op til festen.

Lejen omfatter: Toiletpapir, håndsæbe, håndklæder, opvaskemiddel, karklude, viskestykker, køkkenrulle mv.

Ødelagte ting: Porcelæn, glas mv. erstattes med kr. 20,- pr. del.

Velouduge: Kan lejes for kr. 20,- pr. dug.

Musikbox: Kan lejes for kr. 500,- pr. dag.

Rengøring: I betalt lejebeløb er inkluderet rengøring af huset efter fest, dog skal der fejes i sal og vaskes gulv i køkkennet efter festen.

Rengøringsvogn med klude og rengøringsmidler forefindes til højre for hovedindgang. Der forefindes også støvsuger.

Logbog: Der forefindes også logbog, hvori anføres dato og underskrift af lejer. Logbogen er en kvittering for, at alle flugtveje (udgange/døre markeret med “løbende grøn mand”) ikke er blokeret og kan benyttes i tilfælde af brand.

Logbogen foresfindes ved hylde i køkkenet under telefonen.

Vis hensyn: Af hensyn til forsamlingshusets naboer bedes der taget hensyn til disse når der spilles høj musik og man færdes udenfor forsamlingshuset.

Al henvendelse vedr. leje a forsamlingshus rettes til: johnnysvenningsen1960@gmail.com eller på mobil: 22990213.