Bestyrelsen

Foreningen Mølholt Forsamlingshus bestyrelse:

Formand:

Johnny Svenningsen

E-mail: johnnysvenningsen1960@gmail.com

Mobil: 22990213

Næstformand:

Allan Eckhardt

E-mail: ateckhardt@gmail.com

Mobil: 20973092

Kasserer:

Lene Nielsen

E-mail: lenenielsen@youmail.dk

Mobil: 60932865

Sekretær:

Britta Jensen

E-mail: brijen1974@gmail.com

Mobil: 30553903

Bestyrelsesmedlem:

Finn Pedersen

E-mail: finnholbaekpedersen@gmail.com

Mobil: 30747940

Bestyrelsesmedlem:

Per Jensen

E-mail: susogper@yahoo.dk

Mobil: 40135403

Bestyrelsesmedlem:

Hanne Svenningsen

E-mail:

Mobil: 29881824